Farrignian oikeusjärjestys

Praedor Wikistä


Noustuaan valtaan 493 V.a. kuningatar Liala Mada siivosi kovakouraisesti korruption oikeusjärjestelmästä ja palautti Teniran Madaa edeltävät olot. (Pelinjohtajan kirja, s. 119).

Epävirallista tietoa - tästä eteenpäin esitetään valistuneita arvauksia.

Maakuntien tuomarit ovat nyt enimmäkseen Farrignian yliopistosta valmistuneita laintuntijoita. Heillä on paljon valtaa ja korkeat tulot, mutta heitä myös valvotaan tarkasti. Oikeusistunto on joka viikon pesupäivänä (=lauantai) ja kansalaisilla on oikeus tulla seuraamaan sitä (myös Korkeimman oikeuden istuntoa). Tuomarilla on oikeus tyhjentää sali tietyillä perusteilla (mm. yleisön aiheuttama häiriö tai salaisten asioiden käsittely).

Kidutus on kiellettyä. Tutkintavankeus ei saa kestää yli kahta viikkoa. Kidutukseksi lasketaan myös ns. vesileipävankeus; vangeille on tarjottava riittävästi ruokaa ja juomaa. Tavallinen annos on puolikas leipä, halvinta mahdollista keittoa kahdesti päivässä ja ruukullinen vettä päivässä. Vangit eivät saa pitää mitään henkilökohtaisia esineitä tai rahaa, ne säilytetään oikeustalon holvissa vankeuden ajan. Syrjäseutujen oikeustaloissa ei ole edes vankisellejä vaan vangit pidetään jossakin hökkelissä seinään kahlittuna. Kesällä vankien kimpussa ovat rotat ja hyönteiset, talvella vaarana on paleltua kuoliaaksi. Tuomari voi tosin joutua vastuuseen vangin kuolemasta.

Tuomari määrää rangaistuksen, mutta kaikki kuolemantuomiot pitää vahvistaa pääkaupungissa, korkeimmassa oikeudessa. Korkeimman oikeuden tuomari on nimellisesti Liala Mada, mutta käytännössä hän nimittää virkaan sijaisen. Mikäli kuningatar saapuu seuraamaan istuntoa, se on suuri uutinen ja kutkuttavien juorujen aihe pitkäksi aikaa.

Jaconian laki

Jaconian laki tarkoittaa nimestä huolimatta vain Farrignian lakia. Mada-sukujen valtioissa on tosin enemmän tai vähemmän sama laki.

Farrigniassa suurin osa - mutta ei kaikki - Teniran Madan asetuksista on kumottu ja laki on palautettu 480-luvun mukaiseksi.

Lain lukuja ovat mm.

 1. Lain vahvistuskirja
 2. Kuninkaan Kaari - määrää, että Ensikuningas Valiarin jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa ovat Jaconian hallitsijoita ja määrittelee, mitä asetuksia he voivat määrätä lain ylitse
 3. Artanten Kaari
  • Oikeasta Artanten Opista - määrää, että Artanten Patriarkka ja Suuren Temppelin kardinaalit pitävät oikeaoppisuutta yllä; määrittelee, että säätyjä on neljä: aateli, papisto, porvaristo ja talonpojat; kieltää muut jumalat, kanssakäymisen demonien kanssa sekä taivaan ja tähtien tutkimisen
  • Artanten Palveluksen määrätystä pitämisestä - määrittelee lähinnä Artantenpäivän vapaapäiväksi ja määrää kaikki käymään temppelissä
  • Juhla- ja Pyhäpäivistä - Jaconian viralliset juhlapäivät, ks. Valiarin kalenteri
 4. Oikeudenkäymisen Kaari - määrittelee tuomarien aseman, oikeusistuimien kokoonpanon, oikeusjärjestyksen, Korkeimman oikeuden, jne.
  • Syrjäisillä läänityksillä joila ei ole omaa tuomaria aatelinen toimii itse tuomarina; periaatteessa pitäisi noudattaa lakia, käytännössä aatelinen voi tehdä lähes mitä haluaa
  • Jokaisella tuomitulla on periaatteessa oikeus tehdä valitus hallitsijalle, käytännössä harvoin mahdollista
  • Artantentuomiot, mm. vesi- ja tulikoe, on lopetettu; taistelukoe eli rituaalitaistelu on vielä periaatteessa mahdollinen
   • Viimeksi nähty Teniran Madan aikana, hän määräsi syytettynä olleen naisen taistelukokeeseen; vain paatuneimmat raakalaiset jäivät katsomaan
 5. Naimisen Kaari - määrittelee maallisen kihlauksen ja avioliiton, kihla- ja avioeron, aviomiehen ja vaimon maalliset oikeudet ja velvollisuudet
 6. Perintö Kaari - kuka perii, mitä perii, testamentin laatimisesta, aatelisarvojen ja läänitysten periytymisestä
 7. Maan Kaari - läänityksistä, maan, tonttien ja talojen kaupasta ja omistuksesta, uudisasutuksesta, vapaista talonpojista; teiden ylläpidosta, jne.
 8. Rakennus Kaari - rakennusmääräyksiä
 9. Veden Kaari - lait kanavista, akvedukteista, satamista, silloista ja merenkäynnistä
 10. Kauppa Kaari - kaupankäyntiin liittyvät lait, kiltajärjestelmä
 11. Pahanteon Kaari - rikoslaki, sisältää useita kaaria
  • Rauhavalan Kaari - mm. koti- ja naisrauhasta, lainsuojattoman asemasta, ryöväriydestä ja merirosvoista
  • Törkeitten Asiain Kaari - mm. murhasta, lapsensurmasta, itsemurhasta, taposta, noitakeinoilla surmaamisesta, eläimeen sekaantumisesta, myrkyttämisestä ja sodomiasta
  • Tapaturmaisen Tapon Kaari
  • Tahallisen Haavoittamisen Kaari
  • Tapaturmaisen Haavoittamisen Kaari
  • Varkaankaari
  • Noituuden Kaari
   • Hautarosvous: rangaistus on yleensä toisen käden katkaiseminen, tai kuolemanrangaistus jos rosvous aloitti kummittelun (Varjojen kirja)
 12. Rangaistus Kaari - rangaistusten toimeenpanosta, lainsuojattomista, kuolemantuomioista jne. Rangaistukset lievimmistä ankarimpaan:
  • Tuomioistuimen antama huomautus
  • Julkinen katumusharjoitus temppelissä
  • Sakko on yleisin rangaistus, sen voi sovittaa ruumiinrangaistuksella (miehille raippoja, naisille vitsaa). "Herra maksaa rahalla, rahvas selkänahalla"
  • Ruumiinrangaistus on käytössä, lähinnä vain piiskaus
  • Lainsuojattomaksi julistaminen; menettää myös aatelisarvon
  • Karkoitus; menettää myös aatelisarvon
  • Käden tai jalan katkaisu; hautarosvouksesta; lisärangaistuksena kuolemanrangaistuksessa; nykyisin harvoin käytetty rangaistus
  • Eivät enää käytössä Farrigniassa: silpominen, teilaaminen, luiden murskaus, roviolla polttaminen, korvan, nenän tai kielen leikkaus, silmien puhkaisu, kujanjuoksu, jne.; viimeksi Teniran Madan aikana
  • Kuolemanrangaistus tuomitaan mm. murhasta, törkeästä hautarosvouksesta, noituudesta, nekromantiasta, eläimeen sekaantumisesta, sodomiasta, maanpetoksesta tai valtiopetoksesta
   • Toimeenpano rahvaalle hirttämällä julkisesti, papistolle ei-julkinen teloitus, aatelille mestaus; kuningas voi määrätä kuoleman ankarammassa muodossa
  • Vankeusrangaistusta tai pakkotyötä ei ole
  • Mielisairasta tai muuten syyntakeetonta ei rangaista
 13. Velhojen Kaari - Velhon määrittely - Circolin alaiset velhot, paimentolaisvelhot ja demoniritarit ovat Velhoja; karkotetun Velhon asema Jaconiassa
  • Valiarin Rauha - Jaconian valtakuntien ja Circolin neuvoston välisen sopimuksen teksti; mm. Velhot perheineen ovat Circolin lähettiläitä ja heidän talonsa Circolin aluetta; kuolevaiset eivät saa harjoittaa taikuutta; Velhot eivät saa sekaantua kuolevaisten asioihin; Velhonsurmasta epäilty luovutetaan Circoliin tuomittavaksi tietyin ehdoin; Velhot eivät saa perustaa salaseuroja eivätkä olla tekemisissä demonien kanssa; Kuolemattomuuden eliksiirin nauttiminen on sallittua ainoastaan Velhoille
 14. Asetuksien Kaari - hallitsijoiden asettamia sekalaisia lakeja ja asetuksia, mm.
  • Asetus Orjuuden Kieltämisestä - Ensikuninkaan ensimmäinen pyhä asetus, jota ei voi kumota
  • Kirotun Maan Kaari - Ensikuninkaan asettamat Borvariaan ja praedoreihin liittyvät lait
   • Praedorit ovat säätyjen ulkopuolella, eivät saa omistaa maata tai taloja, antaa todistusta oikeudessa tai kuulua kiltoihin.
   • Praedoreilla on oikeus kulkea kaupunkien porteista ilman maksuja ja tulleja. Eli lain kirjaimen mukaan tämä oikeus koskee vain kaupunkeja, mutta praedorien mielestä koko Jaconiaa. Harva aatelinen rohkenee yrittää kerätä tullimaksuja praedoreilta. Joskus asia on jopa päinvastoin: aatelinen on kiinnostunut käymään kauppaa näiden kantamista artifakteista. Salaa ja yksityisesti, toki.
  • Kaksintaistelun Kaari - miten lain sallima kaksintaistelu tai oikeudenkäyntiin liittyä taistelukoe (Artantentuomio) järjestetään lain mukaisesti
  • Sairaista ja Vaivaisista - määrittelee työkyvyttömien kansalaisten velvollisuudet (ja oikeudet), ja miten järjestetään hospitaalit ja vaivaistalot
  • Hautaamisesta - kuka saa haudata, minne ja miten
  • Teniran Madan poistetuissa asetuksissa oli muun muassa "hauskoja" kuolemantuomioita. Esim. kuoliaaksi kutittaminen; skapismi, suolatun puhvelinmaidon juottaminen kunnes rangaistava kuolee ripuliin; sulan lyijyn kaataminen päähän; paneminen säkkiin apinan, kanan, koiran ja käärmeen kanssa ja heittäminen kanavaan; nylkeminen; kahtia sahaaminen; ristiinnaulitseminen; ylösalaisin riiputtaminen kuolemaan asti; jne.
  • Viinan polttamisesta - Liala Madan harvinaisen epäsuosittu asetus: viinan keittäminen vaatii hovin lisenssin ja viinan myynnistä on maksettava veroa. Asetus annettiin V.a. 516 nälänhädän aikaan, koska oletettiin, että talonpojat polttivat vähätkin viljansa viinaksi koska viinasta saa paremman hinnan ja että se olisi ollut yksi syy pahaan viljapulaan. "Vuonna viisi yks kuus', tuli maahan laki uus', viinaa kiellettiin keittämäst', juomapäiviä viettämäst'..."

Lähteet

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kuningas Kristofferin Maanlaki 1442. Vaasa, 1978. ISBN 951-717-149-8.

Aiheesta muualla

 • Tuomari Dee - fiktiivinen tuomari Ming-dynastian Kiinan oikeusjärjestelmässä, josta on otettu hieman mallia