Franfar

Praedor Wikistä


Tämä kirkasvetinen joki saa alkunsa Suljetun kaupungin muurien sisäpuolelta ja on leveä jo virratessaan Trelauksen muuriin tehdystä ristikkoportista ulos.

Franfar on kirkasvetinen joki, joka saa alkunsa Suljetun kaupungin muurien sisäpuolelta ja on leveä jo virratessaan Trelauksen muuriin tehdystä ristikkoportista ulos. Se on eteläisen Jaconian ainoa suuri joki ja etenkin Oftin valtakunnan monet pikkujoet, kanavat ja sivuhaarat kasvattavat sitä entisestään, niin että jo Circolin kohdalta on rannalta toiselle kolme virstaa. Ennen Todin kohdalla tapahtuvaa haarautumista leveyttä on jopa kymmenen virstaa, mutta Gorfarin kaltaisia rannattomia ulapoita se ei muodosta.


Maasto

Yläjuoksultaan Franfar on varsin kirkasvetinen, mutta Oftin kanavien mutainen vesi ja metsän halki kiemurtelevat pikkujoet samentavat sen alajuoksun. Joenmutkien ulkokaarteissa on liikkuvia hiekkasärkkiä vaanimassa taitamattomia kippareita.

Franfarin vedenpinta nousee etenkin kevättulvien aikaan, mutta vähemmän kuin muissa joissa, koska Suljetusta kaupungista virtaava vesimäärä pysyy samana.

Joen virtaus hidastuu ja uoma mataloituu etelään mentäessä, kunnes se viimein jakautuu kahtia Anfar- ja Evar-virroiksi ja virtaa Jaconiasta ulos. Tähän haarautumaan on syntynyt Todin valtakunta, ja sieltä on lähtenyt monta laivaa etsimään uusia maita Borvarian tuolta puolen, tulematta milloinkaan takaisin.


Eläimistö

Franfarjoessa elää joitakin vaarallisia eläimiä, kuten rautamonneja, mutta ne eivät kasva yhtä suuriksi ja ärhäköiksi kuin Sisämeressä.


Asutus

Oftin etelärajan jälkeen on joella liikkuvan syytä pelätä jokirosvoja. Nämä ovat rannalta käsin toimivia rosvoja, usein metsäläisiä, jotka seuraavat joella liikkuvia laivoja rantaa pitkin ja odottavat että se jää ankkuriin yöksi, jolloin he hyökkäävät veneillä tai uiden ja yrittävät vallata sen. Joskus miehistö surmataan saman tien, mutta yleensä antautuneet säästetään ja laivan arvokkain lasti, sen verran kuin rosvot jaksavat kuljettaa, puretaan laivasta. Sitten laiva saa mennä minne mielii.

Takaisin etusivulle