Gonian

Praedor Wikistä


Tämä joki saa alkunsa Warthin raunioissa piilevistä lähteistä tai ehkä jopa kaivoista.

Gonianjoki saa alkunsa Warthin raunioissa piilevistä lähteistä tai ehkä jopa kaivoista. Se on täysin kirkasvetinen, kunnes virtaa Warthista ulos, jolloin sen pohjoisrannalla ovat Sunian ja Tutusin kanavat ja etelärannalla Läntiset suot.


Maasto

Kasvaneesta vesimäärästä huolimatta Gonian ei ole missään kohtaa viittä virstaa leveämpi. Joki tulvii keväisin voimakkaasti. Sunian ja Tutusin jyrkkäreunaiset kanavat eivät siitä kärsi, mutta rämeitten monet järvet saattavat yhdistyä suuriksi vesialueiksi, vain hajotakseen taas pikkujärviksi kun vedenpinta laskee.


Eläimistö

Gonianjoella kalansaaliit jäävät laihoiksi. Jokeen laskevissa kanavissa viihtyvät kuitenkin suurena herkkuna pidetyt kruunusimpukat, joita kasvatetaan rantaveteen upotetuissa paaluissa.


Asutus

Gonianjoella on vain vähän liikennettä.