Jokiväki

Praedor Wikistä

Jokiväki on klaanittomista tai sukuaan paenneista metsäläisistä, rosvojoukkojen jälkeläisistä ja joistakin läänityksiltä paenneista maalaisista lähtöisin oleva vähemmistökulttuuri. Todin köyhälistö koostuu suurimmaksi osaksi jokiväestä. He myös asuvat ja liikkuvat pitkin Franfarjoen rantoja.

Pelisääntöjen osalta vähemmistökulttuuritausta tarkoittaa köyhiä aloitusrahoja ja mahdollisen haitan; suopea pelinjohtaja voi sallia vastapainoksi ominaisuuslisäpisteen johonkin vähemmistökulttuurille ominaiseen ominaisuuteen.

Lähteet