Tutus

Praedor Wikistä


Tutusin kaupunki on samantapainen, mutta uudemman kaupungin ympärille rakennettiin matala muuri siltä varalta, että Warthin rauniot olisivat olleet vaaraksi.

Tutus on Sunian tavoin pohjoisen Jaconian viljavaltakuntaa joka rajoittui pohjoisessa Suden autiomaahan, idässä Holrusiin, etelässä Warthin raunioihin ja lännessä Gonian-joen vastarannan rämeisiin. Ne ovat maastoltaan samanlaista tiheään asuttua kanavaa ja peltoa kuin muukin pohjoinen. Tutusin ja Sunian poliittiset edut ovat yhtenevät ja monet aatelissuvut omistavat läänityksiä rajan kummaltakin puolelta. Kulttuurillisia eroja ei ole.

Tutusin kaupunki on samantapainen, mutta uudemman kaupungin ympärille rakennettiin matala muuri siltä varalta, että Warthin rauniot olisivat olleet vaaraksi. Sitä ei milloinkaan tapahtunut ja nykyisin ulompi muuri on hylätty ja niin huonossa kunnossa, että ympäröivän maaseudun asukkaat purkavat siitä kiviä omiin taloihinsa. Kaupungin slummi ei sijaitse itse kaupungissa, vaan kaupungista etelään johtavan tien varrella. Kerran tuo vilkkaasti kuljettu valtatie johti Warthin rikkaaseen valtakuntaan, nykyisin se vain katoaa raunioihin.

Tutusin ja Holrusin välissä on matala kukkulajono, joka erottaa toisistaan Gonian-joen ja Gorfarin vesistöalueet, eivätkä kanavat ylitä sitä. Valtakuntien kanavat jatkuivat muinoin etelään Warthin valtakunnan kautta, mutta Warthin kasvu ja myöhempi tuho katkaisi nämä reitit, niin että Sunian ja Tutuksen kanavaverkko jäi eristyksiin ja liikenne muualle Jaconiaan on pakko hoitaa maanteitä pitkin. Tässä mielessä Tutusin valtakunnan ulottuminen Gorfar-joelle on elintärkeää, mutta Holrus on monasti väittänyt Tutusin itäosia omakseen ja uhannut miehittää rannikon, jolloin Tutus ja Sunia jäisivät kokonaan pussiin. Toistaiseksi uhka on torjuttu maksamalla huomattavasti voimakkaammalle Holrusille raskaita veroja, mutta Farrignian voimistuminen on saanut monet jokivarren rannikon aateliset ehdottamaan turvatakuiden ostamista sieltä.


Katso myös

Takaisin etusivulle