Farrignian yliopisto

Praedor Wikistä
Versio hetkellä 11. toukokuuta 2024 kello 06.45 – tehnyt Starac (keskustelu | muokkaukset) (→‎Farrignian yliopisto)


Epävirallista tietoa HUOM. Yliopistojen kuvaus ei ole suurilta osin kaanonia.


Yliopistojen alkuperä

Yleisesti hyväksytty totuus on nykyisin, että teologinen tiedekunta ja Artante on ollut kaiken alku ja juuri. Todellisuudessa nykyiset yliopistot ovat peräisin velhokuninkaiden kuolevaisen virkamieskunnan kouluista, jotka periytyvät vieläkin kauempaa, jopa Borvarian ajoilta.

Farrignian yliopisto

Farrignian yliopiston vaakuna (non-canon)

Yliopiston motto on "Nöyryys, Usko, Totuus".

Opiskelu yliopistossa aloitetaan 14- tai 15-vuotiaana. Opiskelijoilla on periaatteessa jo oltava peruskoulutus ja heidän täytyy osata lukea ja kirjoittaa. Monet opiskelijat ovat erittäin älykkäitä ja oppineita jo valmiiksi – eräät toiset taas ovat yliopistossa vain koska ovat varakkaita, ja tutkinto tai papinvihkimys lähestulkoon ostetaan rahalla.

Opiskelemaan päästäkseen tarvitseekin ennen kaikkea rahaa tai lahjuksia, niiden lisäksi suosituskirjeitä tai suhteita. Vapaaoppilaaksi voi päästä myös kuningattaren asetuksella (äärimmäisen harvinaista!) tai jonkun varakkaan lahjoittamalla stipendillä.

Rehtori johtaa koulua ja suurista linjoista päättää säännöllisesti kokoontuva hallintoneuvosto. Sen jäsenenä ovat rehtori, arkkimaisterit ja Artanten patriarkka.

Meidän maailmamme keskiaikaisista yliopistoista poiketen yliopistolla ei ole privilegiota omaan tuomiovaltaan, vaan akatemiaväen asiat käsitellään kaupunginoikeudessa. Yliopistoväellä on kuitenkin suuri etu: syytetty saa ilmaista oikeusapua ja asianajajakseen oikeustieteen seniorioppilaan, vakavammissa tapauksissa maisterin, apunaan opiskelijoita. Rikoksesta tuomittu opiskelija voidaan erottaa määräajaksi tai pysyvästi.

Korkein opettajan arvonimi on arkkimaisteri (Erkka Leppänen, Facebook, Praedor-ryhmä, 11.1.2018). Arkkimaistereita on useita. Nimike vastaa professorin arvonimeä. Maisteri-nimike puolestaan vastaa nyky-yliopiston lehtoria (nyk. yliopisto-opettaja). Maisteri on myös yliopiston toiseksi ylimmän tutkinnon nimitys.

Opiskelijat maksavat yliopistolle lukukausimaksua. Sen määrä riippuu opiskelijan säädystä. Seuraavassa on likimääräiset kertoimet maksulle. Tarkemmat tiedot siitä paljonko todellinen maksu on rahana tulevat myöhemmin. (Mahdollisesti kertoimen verran hopearahoja päivässä; lukuvuoteen lasketaan kuuluvan 250 päivää.)

 • Ylhäisaateli (ruhtinas/markkreivi, herttua ja siitä ylöspäin) – 18.
 • Aateli (ritari, paroni, kreivi) – 12.
 • Papisto – 6.
 • Muu – 3.

Kun joku sanoo "opiskelija" hän viittaa Farrigniassa lähes varmasti yliopiston opiskelijaan. Muut ovat koululaisia, kisällejä tai oppipoikia.

Asunto yliopiston asuntolassa sisältyy lukukausimaksuun. Paras huoneisto annetaan eniten lukukausimaksua maksaville ja alhaisimmat nukkuvat isoissa makuusaleissa. Tilan puutteen takia huoneistoihinkin joudutaan sijoittamaan useita opiskelijoita. Ruoka, juoma, vaatteet ja opiskelutarvikkeet opiskelijan on kustannettava itse. Varakkaat opiskelijat vuokraavat oman asunnon Ensimmäiseltä kehältä kampuksen läheltä tai joissain tapauksessa jopa omistavat sellaisen.

Suurin osa opiskelijoista tulee porvari- tai kauppiassäädystä. Seuraavaksi eniten on ritareita ja aatelisia. Käsityöläissäätyä on vähän, poikkeuksena alkemistit. Kaikkein vähiten on talonpoikaistaustaisia opiskelijoita. Aatelisperheiden esikoispoikia eli perijöitä ei ole tapana lähettää yliopistoon, vain nuorempia ("ylimääräisiä") poikia ja 505 V.a. alkaen siis myös tyttöjä.

Toistaiseksi yliopistoon ei ole pyrkinyt ainuttakaan metsäläis-, paimentolais-, saaristolais- tai vuoristolaisopiskelijaa.

Velhojen lapsia yliopistossa on erittäin vähän. Vain "toivottomat tapaukset" voidaan laittaa yliopistoon, varsinkin kun on kyse tyttäristä - sillä naispuoleinen yliopiston opiskelija on jo oletetusti menettänyt viattomuutensa.

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää 3-6 vuotta, riippuen opiskelijan ahkeruudesta, lahjakkuudesta ja osittain varallisuudestakin. Ensimmäiset kolme vuotta opiskellaan artistisessa (l. filosofisessa) tiedekunnassa aritmetiikkaa, geometriaa, maantiedettä, musiikin teoriaa, kielioppia, logiikkaa, retoriikkaa ja skolastiikkaa. Ohessa käydään valmistelevia kursseja jatko-opiskeluja ajatellen. Astrologia eli tähtitiede on kielletty oppiaine.

Skolastiikka, joka perustuu Artanten kirjoihin ja vanhoihin tutkimuksiin on väistymässä. Mullistava näkemys, jonka mukaan vanhat kirjoitukset ja tutkimukset eivät olekaan erehtymättömiä, on saanut jalansijaa.

Luennot alkavat aamulla kello 8, johon käytännössä lisätään "akateeminen neljännestunti". Monet maalliset juhlapäivät sekä uskonnolliset ja hoviin liittyvät pyhäpäivät rajoittavat luentopäivien määrää vuodessa. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa mutta jatkuvat laiminlyönnit johtavat rangaistukseen.

Kolmipäiväisten kastajaisten jälkeen uudet opiskelijat ovat täysivaltaisia opiskelijoita ja saavat liittyä "norkkiksiksi" ainejärjestöihin.

Jos valmistunut filoosi (=kandidaatti) jatkaa opintoja, hän valitsee oikeustieteellisen, lääketieteellisen, teologisen tai filosofisen tiedekunnan tähdäten maisterin tai tohtorin tutkintoon. Jatko-opintoihin kuluu yleensä 3-5 vuotta. Viimeistään ensimmäisen vuoden jälkeen aletaan harjoitella työskentelyä esim. asianajajana, lääkärin apulaisena tai opettajana.

Käytäntö on nopeasti alkanut muuttua niin, että uusi opiskelija valitsee tulevan erikoisalansa heti opintojen alkaessa.

Luonnontieteet ja humanistiset tieteet ovat filosofisen tiedekunnan piirissä.

Naisopiskelijat

Yksi ensimmäisistä naisopiskelijoista oli 490-luvulla Lazira Hyros (Leppänen, Erkka: Kirotun maan ritari, s. 72). Naisopiskelijoiden päästämisessä yliopistoon oli ehkä kyse Teniran Madan päähänpistoista, jolla hän ivasi kirjanoppineita ja Artanten kirkkoa. Hyros on matemaatikko ja yksi yliopiston arkkimaistereista.

Uusi kuningatar Liala Mada vahvisti, että vuoden 505 V.a. alusta yliopistoon otetaan jatkuvasti naisopiskelijoita. Vuonna 513 V.a. kuningatar Liala Mada nimittää Hyrosin yliopiston rehtoriksi. Samana vuonna naisopiskelijoita saapuu ennätysmäärä.

Naisopiskelijoilla on oma asuntola, johon pääsy miehiltä on ehdottomasti kielletty. Muuten opiskelu tapahtuu yhdessä miesten kanssa. Vain ekskursiot palatsiin (taidekokoelma, kirjasto, yms.) tapahtuvat puhtaasti nais- tai miesryhmissä. Luonnollisesti myös vain naisopiskelijat vierailevat Artanten nunnaluostarissa ja vain miesopiskelijat munkkiluostarissa.

Tiedekunnista

Lääketieteelliseen tiedekuntaan on kuulunut vuodesta 512 V.a. alkaen alkemian tutkimuslaitos. Sillä on maine oikeana hulluuden pesänä, jossa saattaa tapahtua aivan mitä tahansa.

Teologinen tiedekunta on vain yksi Artanten lahkoista, toki merkittävä sellainen. Tiedekunnassa perehdytään enemmän tai vähemmän syvällisesti myös muihin uskontoihin eli harhaoppeihin – jotta valmistunut pappi osaa kumota niiden väitteet ja todistaa väkevästi Artanten ainoaksi oikeaksi jumalaksi. Farrignian, Tutusin ja Holrusin välisen konkordiaalisopimuksen mukaan yliopiston papit ja virallisten valtionkirkkojen papit katsotaan Artanten oikeaoppisiksi palvelijoiksi ja kaikkien maiden papeilla on papiston oikeudet ja etuudet näissä maissa. Sopimus on toistaiseksi pitänyt kaikista riidoista ja skandaaleista huolimatta.

Teologinen tiedekunta on edelleen suljettu naisilta. Tämä on myönnytys, johon Mada näennäisesti "viime hetkellä" suostui jotta muut "uudistukset" saatiin läpi. (Tarkkaan ottaen Mada siis ei uudistanut mitään vaan vain vahvisti Teniran Madan määräyksen eli ylläpiti olemassaolevaa järjestystä. :)

Sotakorkeakoulu

Sotakorkeakoulu on erillislaitos, josta valmistutaan ammattiupseeriksi. Farrignian armeija ja etenkin Palatsikaarti ovat tiiviissä yhteistyössä sotakorkeakoulun kanssa.

Univormu


Yliopiston opiskelijoilla ja opettajilla on valkoiset paidat, mustat housut ja mustat, edestä avoimet liivit joihin kuuluu esiliina ja vyö. Yliopiston maisterien liiveissä on kuvioita, jotka osoittavat heidän korkeampaa asemaansa. Opiskelijoiden liiveissä ei aluksi ole mitään kuvioita, mutta opintojen edistyessä niitä saa lisätä. Kuviot tehdään kirjoittamattomien sääntöjen mukaan. Niksi-Praedorissa sivuilla 50-51 on melko kattava lista näistä, sekä kuvat kirjailuista. Ikävästi juuri sivulle 50 oli tullut painovirhe, joka kadotti osan kuvioista - mutta ensipainoksen jokaisen kappaleen mukana on korjaussivu.

Esimerkkejä:

 • Kastajaisten ja ensimmäisten sitsien jälkeen uusi opiskelija saa ommella liivien olkapäälle hopealangalla pienen kallellaan olevan kahdeksikon (∞). Sen merkitys on unohtunut ajat sitten, mutta nykyään se tarkoittaa "juhla ei koskaan lopu".
 • Alkemistien tunnus on liiveihin kirjailtu tislauskannu.
 • Naisopiskelijoiden tunnus on rusetti. Pukusäännöt kieltävät pitämästä rusettia (se kiihoittaisi miespuoleisia opiskelijoita ja opettajia liikaa) joten se kirjaillaan liiveihin.

Virallinen hattu on lähestulkoon sama kuin Tudor bonnet (Kuva wikipedia commonsissa), tai baretti.

Naisopiskelijoiden asuun kuuluu housujen sijasta edelleen hame. Ihan niin moderneja ei yliopistossakaan olla että nainen voisi pitää housuja. Poikkeuksena tulee olemaan sotakorkeakoulu kun sinne hyväksytään ensimmäinen naisopiskelija. Upseeri ei voi pitää hametta.

Lukuvuoden aikataulu

Farrignian yliopiston lukuvuosi jaetaan kolmeen kauteen.

 • Uusi lukuvuosi ja ensimmäinen kausi alkaa 2. päivänä sydänkevättä. Avajaiset pidetään heti 2. päivänä. Luennot alkavat vasta 7. tai 8. päivänä.
 • Uusien opiskelijoiden orientaatio tuutorin opastuksella on 2.-10. sydänkevättä.
 • Kastajaiset alkavat 30. sydäkevättä. Ne päättyvät sitseihin 31. sydänkevättä.
 • Viikon mittainen kevätloma on loppukevään toisella viikolla.
 • Tohtorinväitöksiä pidetään eniten juuri ennen kesälomaa.
 • Kesäloma alkaa 20. päivänä alkukesää ja päättyy 2. päivänä alkusyksyä, eli se kestää 10 ja puoli viikkoa.
 • Kesälomaa ei käytetä pelkkään lomailuun, vaan kesälläkin opiskellaan ja kirjoitetaan esseitä.
 • Toinen kausi alkaa 2. alkusyksyä ja se kestää 20. päivään lopputalvea.
 • Lopputalven ensimmäinen viikko on omistettu tenteille, kuulusteluille, opinnäytteille ja kokeille.
 • Talviloma alkaa virallisesti 21. lopputalvea ja se kestää uuden vuoden yli 7. päivään alkukevättä.
 • Tenttikauden jälkeen 8.-20. lopputalvea on kuitenkin käytännössä jo lomaa, varsinkin vanhemmille opiskelijoille.
 • Tänä aikana pidetään uusintatenttejä ja -kuulusteluja niille, jotka eivät päässeet ensimmäisellä yrittämällä läpi.

Kaikki tavanomaiset vapaapäivät ja pyhäpäivät (mm. kuukausien 1. päivät, sekä 21. päivä alkukevättä, alkukesää, alkusyksyä ja alkutalvea, ja Valiarin kruunajaispäivän aatto 30. alkusyksyä) ovat myös opiskelijoille vapaapäiviä. Ks. Farrignian juhlapäivät.

Promootio

Maisterinpromootio järjestetään vain 5-10 vuoden välein. Se on suuri juhla, johon liittyy monia seremonoita, rituaaleja, kulkueita, esityksiä ja ennen kaikkea juhlia, muodollisista upeista päivällisistä riehakkaisiin eväsretkiin pääkaupungin puistoihin, Osgiaan tai Kuninkaan kanavalle ja jopa gladiaattoritaisteluihin Arbilan kultaisessa maljassa (Kolmannen kehän suuri amfiteatteri).

Tutkimuksista

Kirurgia

Jaconiassa lääkärit eivät kaihda kirurgisia toimenpiteitä kuten keskiajan Euroopassa. Tunnetaan jopa nukutus - mutta se vaatii kalliita taikajuomia. Tunnettuja kirurgisia operaatioita ovat mm.

 • Amputaatiot
 • Hammaskirurgia
 • Kaihileikkaus
 • Keisarileikkaus
 • Miehen kastraatio
 • Nielurisojen poisto
 • Paiseiden avaus ja hoito
 • Peräsuoliavanteen leikkaus
 • Plastiikkakirurgia (mm. nenän, korvan tai huulen puutoksen korjaus kudoskaistaleilla)
 • Rakkokivien poisto
 • Rintasyövän leikkaus
 • Tyräleikkaukset
 • Valtimon ja muiden verisuonten umpeen ompelu

Ruumiinavaukset

Lääketiede suhtautuu varovaisesti ruumiinavauksiin uskonnollisista syistä. Teloitettujen rikollisten ruumiita lienee lupa vähin äänin leikellä öisin tiedekuntien kellareissa.

Petri Hiltunen (virallista kaanonia): "Vaikka aatelisten ruumiita ei fyysisesti leikattaisi, taitavimmat lääkärit ovat hyviä selvittämään myös rikollisia kuolemia. Kannattaa muistaa että heillä on käytössä liemiä ja taikaesineitä joista renessanssin aikaan saatettiin vain haaveilla. Jos jollain on moisiin varaa, niin aatelissukuja hoitavilla hovilääkäreillä.” ("Hassuja haja-ajatuksia: tunnetaankos Farrignian yliopistossa ruumiinavaustekniikkaa miten hyvin?", Facebook, 19.9.2018)

Ainejärjestöt

Farrignian yliopiston ainejärjestöillä on huono maine juhlivina ja mellakoivina jengeinä. Osa järjestöistä kelpuuttaa naisjäsenet, osa hangoittelee vielä vastaan – näiden etunenässä tietysti teologit. Ainejärjestöjen nimet ovat:

 • Artanten Parta: teologit
 • Barbaari: ulkomaalaiset opiskelijat
 • Capra: alkemistit
 • Fi-loosi: filosofit
 • Horisontti: geometrikot
 • Ilmiö: luonnontieteilijät
 • Katgutti: muusikot (jousisoittimien kielet valmistetaan naudan suolista. Sana katgutti on alun perin lyhenne englannin kielen sanasta cattlegut – se ei siis ole kissansuolta!)
 • Keskiarvo: aritmeetikot
 • Ruusuke (entinen Kohtu): naisopiskelijat (Sabina Kastriotin perustama uusi järjestö oli aluksi nimeltään Kohtu, mutta nimi piti muuttaa)
 • Kyrassi: sotakorkeakoulu
 • Oodi: humanistit
 • Paradoksi: loogikot ja retoorikot
 • Pohjankruunu: tähtitieteilijät
 • Spekula: lääketieteilijät
 • Syntaksi: kielitieteilijät
 • Tribunaali: oikeustieteilijät

Muut yliopistot

Muissakin suurissa kaupungeissa on yliopistot (”Onko Jaconian pääkaupungeissa yliopisto?”, Facebook, 17.10.2018).

Kadonneet yliopistot

Angarin velhokuningas Arel Hiramon ei välittänyt perustaa yliopistoa ja sodat ovat estäneet toissijaiset puuhastelut kuten yliopiston perustamisen.
Emithissä on varmasti ollut [yliopisto]. Se oli todella suuri kaupunki alkuaikoina. - Ville Vuorela, discord, Praedor.net, 20.6.2023
Oftissa on joku arveluttava instituutio, joka kutsuu itseään yliopistoksi - Ville Vuorela, discord, Praedor.net, 21.6.2023
Epävirallista tietoa: Niksi-Praedorin mukaan Tutusin yliopiston toiminta on toistaiseksi keskeytynyt ja vain muutama vanha maisteri ylläpitävät kirjastoa ja "pitävät taloa pystyssä"

.

Lähteet